Algemene Voorwaarden

Op alle producten en diensten van Holgerson ICT zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij “Kamer van Koophandel Noord-Nederland” onder dossiernummer 01117277.

Op verzoek kunnen wij de Algemene Voorwaarden ook per post toesturen.